Zásady ochrany osobních údajů

Na tyto webové stránky se vztahují zde uvedené Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady"). Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a z toho důvodu byly vytvořeny tyto Zásady, které vysvětlují jaké osobní informace tyto stránky o vás sbírají, záměr, se kterým jsou tato data používána a sdílena a jak chráníme tyto informace. Pokud nesouhlasíte s těmito Zásadami, prosím, nepoužívejte nadále tyto stránky..

Sběr osobních informací
Tato webová stráka sbírá následující osobní informace: jméno, adresa, telefoní číslo, e-mail, datum narození. Uživatel může být také požádán, aby si určil heslo. Sbíráme také uživatelská jména, název organizace, odvětví a poštovní adresy, e-maily a/nebo telefoní čísla při registraci, abyste mohli dostat určité informace od nás a/nebo od této stránky. Osobní informace, které sbíráme, mohou být uloženy v U.S.A. nebo v jiné zemi, ve které stránka nebo její provozovatel provozuje infrastrukturu.
Dostáváme od vás také svolení publikovat na naší webové stránce psané nebo video svědectví, které obsahuje osobní identifikační údaje.

Tato webová stránka nepředá žádné citlivé osobní informace nespolupracující třetí straně nebo je nepoužije na účel jiný, než účel pro který byly původně sbírány nebo autorizovány, pokud k tomu není dán explicitní souhlas nebo pro to nejsou jiné právní důvody.

Použití osobních informací
Tato webová stránka používá osobní informace pro:
• Potvrzení a vyřízení objednávek produktů a služeb
• Pomoc uživatelům se vzděláváním, řízením lidských zdrojů a spoluprací
• Poskytování profesionálních služeb
• Administraci účtů a poskytování podpory
• Provozování databází a mailingových seznamů
• Zprocesování pracovních přihlášek
• Aktualizaci databáze
• Upozorňování uživatelů na novinky produktu, speciální nabídky, aktualizace informací a jiné nové nebo doplňující produkty a služby
• Dodávání služeb jako newslettery, akce, tréninky a software požadovaný uživateli
• Vytvoření a publikování obsahu relevantního pro uživatele
• Poskytování přístupu uživatelům do uzavřených částí naší stránky
• Jiné způsoby provozování podnikání a
• kontaktování uživatele pokud to bude nezbytné pro výše uvedené účely.

Nebudeme používat osobní informace pro jakýkoliv jiný účel, který není kompatibilní s účely uvedenými výše, pokud to nebude vámi vyžadováno nebo autorizováno na základě vašeho výslovného zájmu nebo pokud to nebude nutné z důvodu naplnění zákonných povinností. Vaše osobní informace mohou být sdíleny s obchodními partnery této stránky v souladu s těmito Zásadami. Kdykoliv, pokud si nebudete přát sdílet své osobní informace s obchodními parntery této stránky, prosím, kontaktujte technickou podporu. S respektem k osobním informacím poskytovaných klienty tato stránka používá tyto osobní informace výhradně pro účely, kvůli kterým je tato stránka zřízena a to s ohledem na požadavky našich klientů a jejich poskytovatelů služeb.

Používání osobních informací třetími stranami
Osobní informace mohou být sdíleny s třetími stranami z řad agentů, kteří poskytují produkty nebo služby webové stránce a jejich zákazníkům jako web hosting, konzultace k informačním technologiím, správa webové stránky, podpora cizích jazyků, komplementární produkty a služby vyžadované uživateli, analýza dat, audit, právo, administrace, zálohování, bezpečnost, marketing a propagace. Tato webová strána ujišťuje, že takové třetí strany použijí tyto osobní informace pouze pro účely pro které jsou potřebné (nebo které naši zákazníci vyžadují) a pod obdobnou ochranou soukromí jako je ta naše popsaná v těchto Zásadách.
V případě, že se změní vlastnická struktura majitele těchto webových stránek, včetně propojení, konsolidace, prodeje, likvidace nebo převod hmotného jmění, tato webová stránka může v tomto jediném případě převést, prodat nebo převést sebrané informace, bez jakéhokoliv omezení, souhrné informace a osobní informace jednomu či více přidružených nebo nepřidružených třetích stran jakou součást restrukturalizace. Každý uživatel, kterého se to dotkne bude prostřednictvím naší stránky nebo e-mailu o této skutečnosti infomován. Tato webová stránka může také předat osobní informace svých klientů aby: (1) naplnila odpovídající zákony; (2) odpověděla na vládní dotazy a požadavky; (3) naplnila odpovídající legální procesy; (4) ochránila práva, soukromí a bezpečnost nebo majetek této stránky, návštěvníků stránek, klientů nebo veřejnosti; (5) prosadila pravidla používání této stránky a (6) zajistila možné nápravy nebo omezila škody, které mohou vznika.

Přímý marketing

Po poskytnutí informací této stránce můžete obdržet informační e-maily o aktualizacích produktů nebo služeb relevantních vašim požadavkům. Jestliže kdykoliv již nechcete přijímat takové e-maily, můžete se odhlásit dle instrukcí obsažených v každém takovém e-mailu.

Propagace třetích stran

Můžeme také požádat uživatele stránek, aby si vybrali, zda chtějí sdílet své osobní informace s třetími stranami pro marketingové účely. Uvítáme takovou volbu. Jestliže se následně rozhodnete už dále nepřijímat takovéto propagační e-maily nebo si již déle nebudete přát, aby tato stránka sdílela vaše osobní informace pro marketingové účely třetích stran, můžete se odhlásit z odběru takových e-mailů nebo z takového sdílení popsaného níže v sekci Přístup a opravy.
Budeme usilovat o soulad s vašimi požadavky jak nejrychleji to bude prakticky možné. Prosíme, vemte na vědomí, že když se odhlásíte jak je popsáno výše, nebudeme moci odstranit vaše osobní informace z databáze třetích stran, se kterými jsme vaše osobní informace sdíleli (např. kterým jsme již poskytli vaše osobní informace jako např. datum vaší žádosti na odhlášení). Jestliže si přejete přestat příjímat marketingové e-maily od takových třetích stran, prosíme, kontaktujte tyto třetí strany přímo nebo použijte relevantní odhlašovací mechanismus nastavený pro tyto marketingové e-maily v souladu s jejich pravidly ochrany osobních údajů.

Používání "cookies" a dalších sledovacích technologií
Když používáte tuto stránku, my nebo třetí strany námi pověřené mohou sbírat určité technické a směrové informace o vašem počítači pro poskytování služeb stránky. Např. můžeme ukládat charakteristiky prostředí, jako typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru a internetovou adresu vašeho počítače. Používáme tyto charakteristiky pro usnadnění a zaznamenávání vašeho používání stránky a jejich služeb. Tato stránka může také použít tyto charakteristiky pro měření návštěvnosti na stránce a v určitých případech, aby přinesla zajímavé informace, které by vás mohly zajímat. Jelikož je možné, že některá sledovaná data mohou být osobní, bude s takto připojenými osobními informacemi nakládáno v souladu s těmito Zásadami po celou dobu, kdy budou připojena.
Tato webová stránka používá "cookies" nebo podobné technologie pro ukládání přihlášení a obecných informací o počítačích návštěvníků. Cookie je malé množství informace, které webová stránka přenáší na pevný disk vašeho počítače. Používáme cookies pro zjednodušení přístupu návštěvníků ke službám na míru dle jejich potřeb a zájmů. V některých případech nabízíme návštěvníkům možnost vybrat si, zda chtějí do ccokies uložit ID nebo heslo, takže návštěvník pak nemusí opakovaně tyto informace vkládat, když se na stránku vrací. Pro tyto potřeby je do některých našich cookies připojen osobní identifikační údaj (jako např. e-mailová adresa). Jiná stránka nemůže číst cookies nastavené naší stránkou a my nemůžeme číst cookie, který jiná webová stránka uložila na počítač návštěvníka. Většina internetových prohlížečů je nastavena na přijímání cookies. Uživatel může nastavit prohlížeč, aby odmítal cookies a přesto je možné pracovat s těmito stránkami, byť přístup může být pomalejší a méně pohodlný.
WMůžeme také shromažďovat data používáním "pixel tags", "webovými majáky", "čistými GIF" nebo podobnými nástroji (souhrně nazývanými "tagy"), které nám umožňují sledovat, kdy navštěvujete naší stránku. Prostřednictvím tagů nemáme přístup k žádným osobním informacím o vás, ale získáváme agregovaná data (např. IP adresu a jméno domény, oblasti stránek, které navštěvujete, váš operační systém, verzi prohlížeče a URL ze kterého jste přišli), které mohou být použity na zlepšení vaší on-line zkušenosti.
Někteří z našich obchodních partnerů (např. společnost na sledování návštěvnosti) používá cookies a webové majáky na naší stránce. My nemáme přístup k těmto sledovacím technologiím třetích stran a nemůžeme je kontrolovat.

Externí odkazy

Tato stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou ovládané touto webovou stránkou. Prosím, uvědomte si, že nejsme odpovědní za sběr, použití, chod, sdílení nebo zveřejnění dat a/nebo informací takovými třetími stranami. Pokud opustíte naši stránku (obvyvkle můžete říci, kde jste, kontrolou URL adresy v adresním řádku vašeho prohlížeče), využití jakékoliv informace, kterou poskytnete na následujících "cizích" stránkách se řídí ochranou osobních údajů správce těchto navštívených stránek. Jejich pravidla se mohou lišit od našich pravidel. Doporučujeme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů webové stránky, kterou navštívíte ještě před tím, než jí poskytnete své osobní informace. Pokud nemůžete najít Zásady ochrany osobních údajů na některé stránce prostřednictvím odkazu na příslušné domovské stránce, měli byste pro získávní více informací kontatovat správce stránek přímo.

Bezpečnost a důvěrnost

Tato webová stránka přijímá vhodné a komerčně odpovídající technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů oproti neoprávněnému přístupu, náhodné ztrátě nebo zničení a neatorizované destrukce. Od zaměstnanců této webové stránky, kteří pracují s důvěrnými, proprietárními nebo osobními informacemi je vyžadováno, aby s těmito informacemi nakládali důvěrně a nemají dovoleno používat tyto údaje pro účely nesouvisející s podnikáním této webové stránky nebo je poskytovat neutorizovaným třetím stranám.
Pro on-line finanční transakce používáme technologie (zahrnující šifrování), abychom ochránili osobní identifikační informaci, kterou zasíláte prostřednictvím naší stránky. Ovšem naneštěstí žádný bezpečnostní systém nebo systém přenášející data přes internet nemůže garantovat úplnou bezpečnost.

Uchovávání dat

Neudržujeme osobní informace déle, než je nezbytné pro naplnění účelu, pro který jsou získávána. Usilujeme o zabránění uchovávání nepotřebných nebo duplicitních informací.

Integrita dat

Tato webová stránka přijímá odopovědné kroky pro zajištění správy osobních informací vhodných a relevantních pro zamýšlené použití. Také usilujeme o ujištění, že jsou takové informací správné, kompletní a aktuální.

Přístup a opravy
Když je to vyžadováno relevantním zákonem, tato webová stránka poskytuje uživatelům právo k přístupu a opravě jejich osobních informací, které tato stránka shromažďuje. Pro informace jak uplatňovat tato práva nebo jak se odhlásit z našich newsletterů nebo, když je relevantní, z probíhajícího sdílení informací s třetími stranami pro jejich marketingové účely, prosím, kontaktujte zákaznickou služby naší stránky. Budeme reagovat na všechny požadavky během 30 dnů.

Aktualizace těchto Zásad

M��žeme čas od času tyto Zásady aktualizovat. Když tak učiníme, tak změny v těchto Zásadách vstoupí v platnost bezprostředně po nahrání revidovaných Zásad na stránku. Pokud jste pravidelným návštěvníkem této stránky, doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tyto Zásady. Pokračováním v používání stránky po aktualizaci Zásad se má zato, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud nesouhlasíte s některými ustanoveními Zásad, prosíme, nepokračujte v používání této stránky. Pokud uděláme zásadnější změny v těchto Zásadách, budeme vás o tom informovat e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na naší domovské stránce.Powered By Zenler.com