Pravidla a podmínky používání - Jak na dotace z ESI fondů

Používáním stránky "Jak na dotace z ESI fondů" hostované na Zenler.com, souhlasíte s dodržováním těchto Pravidel a podmínek používání, všech relevantních zákonů a nařízení a souhlasíte, že jste zodpovědný/á za dodržování všech relevantních zákonů. Jestliže nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, nesmíte tuto stránku používat a přistupovat na ni. Materiály, které tento web obsahuje jsou chráněny odpovídajícími autorskými právy a zákony na ochranu obchodních značek.

Podmínky
Povolení k používání materiálů na této stránce Společnosti je uděleno pouze pro pro osobní nekomerční časově omezené prohlížení. Pod touto licencí nemůžete:

  • a) modifikovat nebo kopírovat materiály,
  • b) používat materiály pro jakékoliv komerční využití nebo veřejné vystavování (komerční nebo nekomerční),
  • c) pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoliv software na stránce Společnosti,
  • d) odstranit copyright nebo jakékoliv jiné identifikační označení z materiálů,
  • e) předat materiály jiné osobě nebo "zrcadlit" materiály na jiném serveru.

Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některé z těchto ustanovení a může být také ukončena kdykoliv ze strany Společnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti
Materiály na stránkách Společnosti jsou poskytovány tak jak jsou. Společnost neposkytuje žádné záruky, přímo vyjádřené nebo odvozené, a proto se zříká jakýchkoliv odpovědností a záruk, včetně veškerých omezení, odvozených záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti určitému záměru nebo neporušení intelektuálního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Dále Společnost nezaručuje ani nijak negarantuje správnost a očekávané výsledky, nebo spolehlivost používaných materiálů na této webové stránce nebo připojených materiálech nebo na jakýchkoliv stránkách propojených s touto stránkou.

Omezení
V žádném případě není Společnost nebo její dodavatelé odpovědná za jakékoliv škody (včetně, bez jakýchkoliv omezení, škody způsobené ztrátou dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání), vyplývající z nemožnosti používat materiály na stránkách Společnosti, i v případě, že Společnost nebo pověřený zástupce Společnosti byl informován ústně nebo písemně o možnosti takovéto škody. Protože některé jurisdikce nedovolují omezení výslovných záruk nebo omezení vyplývající odpovědnosti nebo náhodných škod, tato omezení se na Vás v takovém případě nemusí vstahovat.

Revize a tiskové chyby
Materiály, které se objevují na stránkách Společnosti mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost nezaručuje, že kterýkoliv z materiálů na této stránce je správný, kompletní nebo aktuální. Společnost může dělat změny v materiálech na tomto webu kdykoliv bez jakéhokoliv upozornění. Společnost ovšem nečiní žádný závazek, že bude tyto materiály aktualizovat.

Odkazy
Společnost nekontrolovala všechny stránky uvedené na tomto webu a nenese odpovědnost za obsah kterékoliv z těchto propojených stránek. Uvedení linku neznamená souhlas Společnosti s takovou stránkou. Používání těchto odkazů je na vaše vlastní nebezpečí.


Podmínky změn Pravidel používání

Společnost může revidovat tyto podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění. Používáním tohoto webu souhlasíte s aktuálním zněním pravidel a podmínek použití.

Rozhodné právo
Jakýkoliv požadavek vztahující se k webové stránce Společnosti se bude řídit zákonem státu New York bez ohledu na případnou kolizi norem.

Copyright @ Jak na dotace z ESI fondů. Všechna práva vyhrazena.


Powered By Zenler.com